Českosaské Švýcarsko

INFO - MAPY - GPX

Národní park České Švýcarsko je nejmladší český národní park, vyhlášený dne 1. 1. 2000 na celkové rozloze 79 km². Nachází se v Ústeckém kraji, okrese Děčín a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko, který svou rozlohou 93,5 km² ještě převyšuje velikost Českého Švýcarska. Z jižní a západní strany park obepíná Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, na kterou na hranicích rovněž navazuje německý protějšek - Chráněná krajinná oblast Saské Švýcarsko. Území obou chráněných krajinných oblasti včetně obou národních parků se označuje jako Českosaské Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko spolu s německým Národním parkem Saské Švýcarsko tvoří unikátní pískovcové území v rámci celé Evropy. Vznikla zde rozsáhlá skalní města s hlubokými kaňony a roklemi. V národním parku se nacházejí působivé skalní stěny, skalní věže, skalní okna a brány, které vystupují nad souvislé lesy. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku a taky nejnavštěvovanějším turistickým cílem. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Vedle ní byl postaven zámeček Sokolí hnízdo. Územím procházely odedávna obchodní stezky, k jejichž ochraně bylo vybudováno množství skalních hrádků. Ty v některých obdobích sloužily též jako sídla lupičů.

Počátky zájmu turistů o krajinu Českého Švýcarska sahají do druhé poloviny 19. století, kdy se krajinou toulali jedni z jejích první propagátorů, švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graff. O rozmach turistiky v Českém Švýcarsku se postaral hlavně rod Kinských, který vlastnil českokamenické panství, a rod Clary-Aldringenů, kterým patřilo panství děčínské. Po členech těchto rodů je pojmenována řada skalních útvarů a míst jako např. Rudolfův kámen nebo Edmundova soutěska. Byl to taky rod Clary-Aldringenů, který v 80. letech 19. století zpřístupnil Pravčickou bránu turistům. V roce 1878 vznikl v Děčíně první spolek podporující turistický ruch v oblasti, a to Horský spolek pro České Švýcarsko. 

Dnes je park zpřístupněn sítí turistických tras. Některé přírodní úkazy jako Pravčická brána, Edmundova soutěska či Tiské stěny jsou zpoplatněny.

V Českém Švýcarsku má dlouhou tradicí horolezectví. První výstupy na skalní věže zde byly podnikány již v 19. století. Horolezectví se nejprve objevilo v německé části Labských pískovců. Následně se rozšířilo i na české straně, která se koncem 19. století stala jednou z prvních a nejslavnějších českých lezeckých oblastí. V současné době je horolezectví v parku povoleno za podmínek, které stanovuje Návštěvní řád národního parku České Švýcarsko.


Zde si můžeš stáhnout mapy a GPX.