Írán - Alvand, Damavand

INFO - MAPY - GPX

Írán je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie. Na západě sousedí s Irákem, na severozápadě s Tureckem, Arménií a Ázerbájdžánem, na severu s Turkmenistánem, na východě s Afghánistánem a Pákistánem. Na jihozápadě je omýván vodami Perského zálivu a Arabského moře, na severu je to moře Kaspické. Počtem 77 milionů obyvatel a rozlohou cca 1,6 milionu km² náleží Írán mezi 20 nejlidnatějších a nejrozlehlejších zemí světa. Většina obyvatel Íránu je muslimského vyznání, 90 % Íránců se hlásí k šíitské větvi islámu, 8 % k sunnitské větvi. Zbylá dvě procenta tvoří vyznavači nemuslimských náboženství: Bahá'í, mandaeismu, hinduismu, jazídismu, jarsánismu, zoroastrismu, judaismu a křesťanství. 

Írán se dělí na 31 provincií, z nichž každou spravuje guvernér. Celkem 60 % íránské populace žije ve městech. Městské aglomerace trpí přelidněností, nedostatečnou dopravní obslužností a smogem. V první řadě to platí o metropoli Teheránu, která je svými téměř 8 miliony obyvateli zdaleka největším městem země. Ve hlavním městě Íránu se nacházejí četné univerzity, muzea a pamětihodnosti, své zastoupení zde mají významné domácí i zahraniční firmy a instituce. Z historického hlediska jsou vedle Teheránu nejvýznamnějšími středisky Mašhad, Isfahán, Tabríz a Šíráz.

Íránské krajině dominují rozlehlá horstva, mezi nimiž je spousta různých proláklin a náhorních plošin. Nejhornatější je zalidněná západní část s pohořími jako Kavkaz, Zagros a Elborz. Východní část země tvoří hlavně neobydlené pouště jako Dašt-e Kavír, občas zpestřené slaným jezerem. Jediné rozlehlejší roviny se rozkládají na pobřeží Kaspického moře a na severním konci Perského zálivu. Vodních toků je především ve vnitrozemí málo, většina z nich ústí do bezodtokových jezer a některé z nich v létě úplně vysychají. V Íránu je 16 národních parků o celkové rozloze 1.649.771 ha, přičemž první národní park vznikl již v roce 1957.

Damavand  (Kúh-e Damávand) je neaktivní sopka nacházející se v pohoří Elborz a s 5610 m je nejvyšším vrcholem Íránu i všech zemí Blízkého východu. Nachází se poblíž jižního pobřeží Kaspického moře v provincii Mazandarán, 66 km severovýchodně od íránského hlavního města Teherán. Na svazích sopky se nacházejí aktivní fumaroly a horké prameny. Kúh-e Damávand je národní ikonou a významnou horou v perské mytologii. Je taktéž symbolem íránského odporu proti zvůli a cizí nadvládě v perské poezii a literatuře.

Alvand peak (3428 m) je jedna z nejslavnějších hor Íránu a nejznámějším vrcholem horského pásma Kuh-e Alvand, ležícího v pohoří Zagros. Nejvyšší stejnojmenná hora Kuh-e Alvand (3 570 m), je od vrcholu Alvand peak vzdálená 14 km jihovýchodním směrem. Vrchol je opředen mnoha pověstmi a v okolí hory se nachází různé starověké nápisy a skalní rytiny, z nichž nejznámější naleznete v údolí Ganj Nameh.


Zde si můžeš stáhnout mapy a GPX.