Kavkaz - Elbrus

INFO - MAPY - GPX

Kavkaz je mohutná horská hradba v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem. Někteří geografové považují jeho severní úpatí nebo jeho hlavní hřeben za hranici mezi Evropou a Asií. Rozšířená a na českých školách vyučovaná koncepce nicméně vede tuto hranici o něco severněji Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč, až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře.

Kavkaz se obvykle dělí na Velký Kavkaz, který leží na severu, táhne se podél rusko-gruzínsko-ázerbájdžánských hranic a zahrnuje všechny vrcholy přes 4 100 m n. m., a Malý Kavkaz, nacházející se o něco jižněji mezi Tureckem, Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem. Hlavní kavkazské pásmo (Velký Kavkaz) má délku asi 1200 km a rozpíná se na ploše okolo 190 tisíc km2. Zasahuje přitom do území několika států - Gruzie, Ázerbájdžánu a Ruské federace s množstvím autonomních republik. Řada jeho vrcholů přesahuje pětitisícovou hranici a nad čtyři tisíce se jich tyčí více než dvě sta. 

Nejvyšším vrcholem Kavkazu, ale i Ruska samotného je Elbrus (5642 m). Nachází se v jeho severozápadní části, v oblasti zvané Centrální KavkazElbrus neleží na hlavním kavkazském hřebeni pohoří Velký Kavkaz, nýbrž na severní straně paralelně se táhnoucím bočním kavkazském hřbetu. Elbrus je neaktivní sopkou s dvěma vrcholy (západní 5642 m a východní 5621 m). Vzdálenost obou vrcholů je 1500 metrů. Svahy sopky jsou pokryté ledovci o celkové ploše 138 km². Sněžná čára je na Elbrusu ve výšce 3700 až 4000 m n. m. Dalšími hlavními vrcholy jsou Dychtau (5203 m), Šchara (5201 m), která je nejvyšší horou Gruzie, a Kazbek (5033 m).

Pásmo Kavkazu vzniklo před zhruba 25 miliony let vzájemným tlakem eurasijské a arabské tektonické desky. Celou oblast dodnes sužují častá zemětřesení, nejničivější v roce 1988 zcela zničilo arménské město Spitak a zahynulo při něm na 25 000 lidí.


Zde si můžeš stáhnout mapy, GPX tracky, mapy pro Locus a spoustu dalších užitečných informací.