Králický Sněžník

INFO - MAPY

Králický Sněžník je členitá hornatina na rozhraní Čech, Moravy a Kladska. Větší část hornatiny leží v polském Kladsku, kde je nazývána Masyw Śnieżnika. Patří do Jesenické podsoustavy (Jesenické oblasti). Od Rychlebských hor je na východě oddělen Kladským sedlem. Na západě a severu spadá do Kladské kotliny. Z jihu odděluje Králický Sněžník od Hanušovické vrchoviny údolí řeky Moravy. Na východě pohoří strmě spadá do Staroměstské kotliny, která ho odděluje od Hrubého Jeseníku.

Králický Sněžník je třetí nejvyšší pohoří v České republice a v jeho masivu se nachází 15 tisícovek, tj. hor vyšších než 1000 m a s prominencí (převýšením od sedla) alespoň 5 metrů.

Králickým Sněžníkem prochází tři hlavní evropská rozvodí a na hoře Klepý (1145 m) se stýkají. Do Černého moře odvádí své vody řeka Morava, pramenící pod vrcholem Králického Sněžníku. Do Severního moře odtéká Lipkovský potok s přítoky (povodí řeky Tichá Orlice). Do Baltského moře odtékají vody Kladské Nisy.

Nejvyšší horou je Králický Sněžník (1424 m). Z vrcholové kupole výrazně modelované mrazovým zvětráváním vybíhá pět dílčích rozsoch. Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží na vrcholu až 8 měsíců v roce. Několik desítek metrů pod vrcholem na jižním svahu hory pramení Morava, je zde vyvinut kar s lavinovou drahou. Padající laviny zde zabraňují vzniku lesa, proto klín bezlesí sahá hluboko do pásma smrčin.

Na vrcholu Králického Sněžníku nejsou v současnosti žádné stavby. Na samém vrcholu v minulosti stála rozhledna (postavena v roce 1899) a několik set metrů pod vrcholem také Lichtenštejnova chata (postavena v roce 1912). Obě stavby však byly začátkem 70. let 20. století zbořeny a v současnosti zde spatříme jen ruiny rozhledny a základy boudy. Nalézá se zde trojmezní kámen Českého království, Moravského markrabství a Kladského hrabství, který je kousek pod vrcholem, a u základů zbořené chaty je soška slůněte. Žulová plastika byla postavena roku 1932 jako upomínka na desáté výročí vzniku uměleckého spolku Jescher.

Celá česká část hory patří do Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, která byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha a s ochranným pásmem 1371,24 ha. Vlastní rezervace zahrnuje horu Králický Sněžník, malou část západního hřebene po Malý Sněžník a větší část východního hřebene. Na polské straně je vyhlášen Rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki .


Zde si můžeš stáhnout mapy.